De eerste wedstijd van het jaar op de dinsdagavond is weer achter de rug.

Er hadden zich 11 deelnemers gemeld. Twee personen hadden zich afgemeld. Ben de Wijs was een van hen die jammer genoeg niet aan de wedstrijd kon deelnemen. Dit i.v.m. met een halsstarrige armblesuren. Zo betrokken hij is, was hij wel aanwezig om de organisatie steun te verlenen. Ben wij wensen jou veel beterschap en dat je gauw weer mee kunt vissen want we kunnen je aanwezigheid niet missen.

Nu de wedstrijd, er zijn altijd mensen die visvangen en er zijn er ook altijd die dat niet doen. Hoe dat komt weet ik niet,maar dat zal altijd wel zo blijven. Onder diegene die wel wat vingen was natuurlijk Henk Kokke hij was weer winnaar met 3880 gram en had daarbij ook nog twee dikke palingen gevangen die hij keurig netjes terug heeft gezet. Want dat is de regel paling telt niet mee. Tweede is geworden Tinio Mekes met een baars van 1450 gram.  Tino moest goed manoeuvreren om de baars uit de plompbladeren te houden maar het lukte hem hiermee was zijn tweede plaats verzekerd. Derde Joop van Steenderen met 595 gram, Vierde Ger de Wijs  met 510 gram (een voorntje) en daar mag je tegenwoordig blij mee zijn. Vijfde Ad Segers met 485 gram. Ger van Bragt, Theo Kwaaitaal, Willem van Bruchem en Sjaak van Steenderen hadden allemaal nul op de teller staan jammer mannen volgende keer beter.

Afwezig waren Ben de Wijs en Willem Van Gils   

Deelnemer                             grammen        punten

1 Henk Kokke                             3880 gr               1

2 Tinio Mekens                           1450 gr               2

3  Joop van Steenderen             595 gr              3

4 Ger de wijs                                 510 gr              4

5 Ad Segers                                  485 gr              5

6 Ger van Bragt                         450 gr              9

7 Willem van Bruggem            450 gr              9

8 Sjaak van Steenderen            450 gr             9

9 Theo Kwaaitaal                        450 gr              9

10 Ben de wijs                        afgemeld             11

Willem van Gils                       afgemeld            11