EMV de Brasem organiseert dit evenement jaarlijks ter nagedachtenis aan ons erelid Koos van Meel. Ook dit jaar was het weer een geslaagd evenement. Met 16 wedstrijdvissers uit de regio werd er weer gestreden om deze trofee. De wedstrijden zijn in de avonduren op donderdag 3 en 10 augustus gevist in de put van Amalia van Solmsstraat en in de Breede Vaart te Drimmelen. De organisatie had de handen vol aan het schoonmaken en houden van de Breede Vaart. Een prachtig viswater maar met veel woekerend vuil. Toch is het de organisatie goed gelukt dit voor elkaar te krijgen. Een hele klus want de waterplanten groeien daar zo hard dat het nauwelijks bij te houden is. Het weer was ons deze keer welgezind, een lekker zonnetje zo laat op de dag was zeer welkom. Maar door het mooie weer was er nogal veel fietsverkeer langs de Breede vaart. Dit betekende voor de vissers goed opletten. Het tijdig afsteken van de hengel was hier noodzaak om ongelukken te voorkomen. De fietsers werden hiervoor tijdig gewaarschuwd en hielden hier erg goed rekening mee. Na afloop van de tweede wedstrijd reikte Ben de Wijs de grote wisseltrofee uit aan Ron Vermeulen uit Dongen. Deze prijsuitreiking is altijd een heel gezellige bijeenkomst die vaak in de laten uurtjes eindigt.  Ook deze keer was dat weer het geval. Met dank aan de organisatie en de sponsoren (’t Tapperijke, Cafetaria de Schutter en de familie Havermans ) volgt hier de einduitslag: