Jaarverslag 2023 

13 april 2023 zijn onze statuten aangepast. Dit is tot stand gekomen in samenwerking met Notaris Geerts te Terheijden. De naam van de verenging is aangepast van “Eerste Madese Visclub” in “Eerste Madese Visclub de Brasem” plus aanpassingen in het kader van de WBTR. Kosten € 325,- excl. btw.  

De dinsdagavondwedstrijden zijn goed verlopen. Met 3 deelnemers meer dan vorig jaar (13) hebben we 8 wedstrijden gevist. Dinsdag 20-6-2023 is uitgesteld van wege het slecht weer (onweer). We hadden de volgende dagwinnaars: 2 maal Ron Vermeulen, Bert van Gerven, Willem van Bruchem, Joop van Steenderen, Sjaak van Steenderen, Henk Kokke en Tinio Mekes. Ron Vermeulen was de uiteindelijke eindwinnaar van de dinsdagavondcompetitie. Ron nogmaals gefeliciteerd.

 

De Koning/Keizer-wedstrijden zijn succesvol verlopen met als eindwinnaar Ad Segers, Ad won beide wedstrijden. Had het meeste gewicht en daarbij ook de grootse vis. Ad ook jij nog van harte gefeliciteerd met dit behaalde succes.          

De kanaalwedstrijden. Deze waren dit jaar beter bezocht dan vorig jaar. Van de 10 deelnemers stak Patrick de Rooij hier met kopen schouders bovenuit. Hij won alle wedstrijden met een ruim verschil. Dus de eindwinnaar Patrick de Rooij. Patrick gefeliciteerd nog met deze overwinning.

 

De Koos van Meel trofee was een groot succes met 16 deelnemers. De eindwinnaar is geworden Ron Vermeulen. Het beste blinde koppel was Ron Vermeulen samen met Bert van Gerven. Het evenement was weer zeer goed verzorgt door de wedstrijdcommissie en op een leuke manier afgesloten in het Tapperijke in Made

 

Het winterseizoen 2022/2023

De vangst in de havens van Drimmelen waren aanzienlijk beter dan vorig jaar. Het deelnemersaantal lag op zaterdagmiddag op ongeveer 14 personen met als winnaar Jurgen Spiering met bijna 94 kilo. Op zondagochtend 9 persnonen met als winnaar Jos van Avendonk met 72 kilo. De 55-plus wedstrijden onder auspiciën van de federatie Drimmelen werd beter bezocht dan vorig jaar. Er deden 21 personen aan mee. Winnaar werd hier Ron Vermeulen met 42 kilo.

De oude Haven en de tussenhaven van Drimmelen wordt opgenomen in de Visplanner van Sportvisserij Nederland. Dit was nog niet het geval waardoor er vaak discussie ontstond tussen vrije sportvissers en de eigenaar van de steigers. Hopelijk behoord dat in 2024 tot het verleden.

Lidmaatschap via Sportvisserij Nederland.

Vanaf 24 februari 2022 is besloten om de ledenadministraties via het programma “HSV leden 2015” van Sportvisserij Nederland te laten verlopen. Om het overzichtelijk en gemakkelijk overdraagbaar te houden zijn alle leden nu via Sportvisserij Nederland geregistreerd. De jaarlijkse kosten zijn in de vergadering opnieuw vastgesteld: Senioren Vispas vanaf 14 jaar € 37,50,- extra Vispas € 20,- jeugdlid tot 14 jaar € 11,- Alle leden zijn per mail en of brief op de hoogte gesteld.  Om deze wijziging in de praktijk zo goed mogelijk te laten verlopen kon iedereen een beroep doen op Ad Segers of Theo Kwaaitaal om dit te realiseren. Wij zijn van mening dat dit allemaal erg goed is verlopen en danken iedereen voor de medewerking. Het leden aantal is dit jaar aanzienlijk toegenomen. We hebben momenteel 117 leden waaronder 21 Jeugdleden.

 

Primera in de marktstaat in Made en Robbie aan de haven in Drimmelen waren bereid om VBL’s te verkopen voor EMV de Brasem. Primera heeft aangegeven deze verkoop over te willen dragen aan de Bruijn in Made. Omdat de VBL’s feitelijk achterhaald zijn door de digitale aanmeldingen heeft het eigenlijk geen zin om hier nog mee door te gaan. Theo heeft alle 5 VBL’s bij Primera en 1 bij Robbie opgehaald en weer retour gestuurd naar Sportvisserij Nederland. Vanaf 2024 zijn wij voornemens geen VBL’s meer te bestellen bij Sportvisserij Nederland.

 

Visrechten

Als E.M.V. de Brasem hadden wij de visrechten voor het water aan de Herengracht en het putje Amalia van Solmsstraat. Vanaf 1 Januari 2024 zijn deze rechten in een collectief contract met de gemeente overgegaan naar de Federatie Drimmelen. Dit alles is in goed overleg met alle verenigingen tot stand gekomen. Dus kort samengevat alle gemeentelijke viswateren staan opgenomen in één contract dat is afgesloten met de federatie Drimmelen. Het praktisch beheer blijft bij de verenigingen.

 

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Afvaardiging van het bestuur hebben dit jaar 3 bijeenkomsten bezocht bij Sportvisserij ZW Nederland. 2 maal een Ledenvergadering (aanpassen statuten) en eenmaal een uiteenzetting i.h.k.v. diervriendelijkheid en het hebben van een verenigingsjaarplan.  Dit jaarplan kunt u inmiddels vinden op de website.

Website

De provider VEMINEX heeft te kennen gegeven de koste van € 65 naar € 85,52 te moeten verhogen. Dit betekent voor ons €42,76 i.p.v. € 32,50 het is niet anders.

Borrelavond

Op vrijdag 15 december 2023 is er een borrelavond georganiseerd. Zoal ik deze avond heb beleefd was het een groot succes en voor herhaling vatbaar. Ook de locatie (Molen Hooge Zwaluwe) was een schot in de roos. Rond 11.15 uur was iedereen wel weer bijgepraat en had men voldoende hapjes en drankjes genuttigd om met een of meerdere prijzen huiswaarts te keren.

 

Vergunningen 2024

De vergunningen voor 2024 zijn allemaal weer bezorgd. Er zijn nog wel een paar openstaand rekeningen van zomersportvissers. Na betaling worden ook deze vergunningen weer bezorgd.

Tot op heden hebben 80 leden aan hun betalingsverplichting voldaan. 37 betalingen staan nog open.

 

 Verzekeringen

Het bestuur is in overleg met alle verenigingen die aangesloten zijn bij de federatie Drimmelen over het afsluiten van een verzekering. Onze bestuurders en vrijwilligers spannen zich iedere dag kosteloos in voor de vereniging dit mag nooit leiden tot problemen als er iets fout gaat.

Er wordt een gezamenlijke offerte aangevraagd om zodoende geen dubbele kosten te maken. De federatie neemt hierin het voortouw en wij hopen begin januari 2024 een offerte te ontvangen. Via de website houden we jullie op de hoogte.  

 

 

Tot zover het jaarverslag van EMV de Brasem.