Medelingen en Nieuwtjes

Visregistratie

De Federatie Drimmelen wil een begin maken met het registreren van de verschillende vissoorten in de gemeente wateren. Daarom vragen zij u om uw medewerking. Via de site van de federatie Drimmelen kunt u meldingen maken van de vis die u vangt. Het aantal en de soort. Ze hebben een formuliertje ontwikkeld dat heel eenvoudig is in te vullen. Druk op de knop visregistreren en vul het formulier in. Druk op de knop verzenden. Zij hopen hiermee enig inzicht te krijgen in de visstand van deze wateren. (Weet je niet wat voor vis je hebt gevangen download dan de Vissengids app van Sportvisserij Nederland en scan je vis).
Om een melding te maken kunt u ook de knop hier onder gebruiken.  

Goed nieuws voor de vissers van de Gemeente Drimmelen

In de gehouden ledenvergadering (13-10-2022) van  federatie Drimmelen is overeenstemming bereikt om beperkt in elkaars wateren te vissen. Vanaf 1 januari 2023 is voor de inwoners van de gemeente Drimmelen mogelijk om bij je eigen vereniging hiervoor een aanvullende vergunnen te verkrijgen. Wat houdt dit in? Nu alle vissers die lid zijn van een Drimmelense visvereniging die aangesloten is bij de federatie en in de gemeente Drimmelen woonachtig is, mogen vanaf 1 januari 2023 beperkt in elkaars wateren vissen. De beperking houdt in dat dit alleen is toegestaan in alle wateren binnen de gemeente Drimmelen waarvan de gemeente zelf eigenaar is.  Over welke wateren we spreken dan o.a. : 

– De brandput in Lage Zwaluwe (esox); 

De Weel Veenput Havenstraat hooge Zwaluwe (esox);

– Haven Hooge Zwaluwe (esox)

– Alle wateren in Terheijden, Schans en de Vlasweel (Fed. Terheijden); 

– Zandwinput te Wagenberg (Fed. Terheijden)

– De Put Amalia van Solmstraat te Drimmelen (EMV de Brasem);

 

Controle  

Je bent als sportvisser verplicht de vergunning direct ter inzage af te geven aan controleurs van de hengelsportvereniging, federatie en/of Sportvisserij Nederland, de politie of andere opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen (of van/namens de eigenaar) dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de VISpas en de Lijst(en) van Viswateren in te nemen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld in te leveren bij de secretaris van de vereniging onder opgave van reden van inname. Het bestuur van de vereniging waarvan de visser lid is, besluit daarna of er een sanctie wordt getroffen tegen dit lid en of deze zijn vispapieren terugkrijgt of niet. Je vist op eigen risico en bent persoonlijk aansprakelijk voor jouw handelingen. Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland en /of EMV de Brasem en de eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.? De vergunningen zijn strikt persoonlijk maar blijven eigendom van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt.

Getij

Wanneer het hoog- en laagwater is, verschilt per plaats. Daarom bieden we getijvoorspellingen voor verschillende plekken in Nederland.  (klik op de knop hiernaast om naar de site van Rijkswaterstaat te gaan)

Kinderen en sportvissen