Wedstrijdreglement Wintervissen: 

Er worden 16 wedstrijden in klassementsverband op gewicht gevist, (voor de 55+  10 wedstrijden)hiervan tellen (indien mogelijk) de beste 14 wedstrijden (55+ 8 wedstrijden). Om voor de eindprijs in aanmerking te komen moet men minimaal 13 wedstrijden (55+ 8 wedstrijden) hebben deelgenomen.
• Bij extreme weersomstandigheden zoals storm, sneeuw en ijzel kan de wedstrijd worden afgelast.
• De maximale hengellengte in de oude haven en tussenhaven bedraagt 5 meter voor alle overige locaties 6.50 meter
• Begin en einde wordt met een signaal kenbaar gemaakt. Peilen vooraf is toegestaan, vissen en voeren vrij naar keuze met uitzondering van verse de vase en gekleurde (rode) made.
• Het leefnet dient geschikte zijn voor het bewaren en aanbieden van vis. Andere wijze van aanbiedingen worden niet geaccepteerd.
• U vist op de aangewezen plaats en nergens anders
• Als u de visplaats verlaat (kou, plassen of cafébezoek moeten de hengels uit het water zijn).
• Voor het vangen van baarzen is het niet toegestaan te vissen met blinkers-zilverpapier/gekleurde maden/twister of enig ander kunstmateriaal, we gaan ervanuit dat deze gewoon met maden, casters of wormen te vangen zijn.
• Het is niet toegestaan hengels of enig ander materiaal op boten te leggen.
• Na de wedstrijd dient de visplaats schoon te worden achtergelaten (ook de kade). Wie zich hier niet aan houdt zal het vissen in wedstrijdverband worden ontzegd.
• Zaken waarin dit regelement niet voorziet beslist de commissie.
• Deelname uitsluitend voor leden van de hengelsportvereniging emv De Brasem die in het bezit zijn van een vergunning en Vispas incl. een vergunning van de Federatie Drimmelen.
• De vereniging erkent geen enkele aansprakelijkheid voor zaken waaraan een visser zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan de waterkant.
Dus alleen met een vergunning van EMV De Brasem is niet voldoende.
De wedstrijdcommissie.
Zomerwedstrijden, Wedstrijdreglement Gewicht vissen
 • Er worden weer 8 wedstrijden gevist waarvan de 6 beste tellen, er zijn dus 2 valwedstrijd.
 • Er wordt op gewicht gevist en in vakpunten (minimaal 1 vak) bij veel deelnemers 2 of 3 vakken.
 • Bij een gelijke stand in punten wordt het totaalaantal gevangen vis doorslaggevend.

Voorbeeld telling: Het eindklassement wordt bepaald door het behaalde aantal punten per wedstrijd op te tellen bij het behaalde punten van het totaal gevangen gewicht dat over alle wedstrijden heen is gevangen.

Heeft men aan het einde van de wedstrijd een puntentotaal van 7, maar met het gewicht bezet je de 15e plaats …dan word je punten totaal 7+15 =22

Andersom kan het zijn dat men 10 punten heeft aan het eind van de wedstrijden, maar met het totale gewicht het hoogste van alle deelnemers scoort … het punten totaal wordt dan 10 + 1 = 11

Op deze manier worden de echte gewicht vissers beloond.

 • Let wel dat de punten die men krijgt aan de hand van het totaal gevangen gewicht altijd worden bijgeteld men mag …….. wedstrijd laten vervallen van de geviste wedstrijden.
 • De hengel is maximaal 11 meter, Let op .. de maximale opslag mag maar 2 meter bedragen
 • Alle vis telt behalve paling, snoek en snoekbaars.
 • Het gebruik van een katapult is toegestaan op eigen risico.
 • Peilen vooraf is toegestaan, lijnen (ook voorzien van peillood) mogen zich niet vooraf de wedstrijd in het water bevinden. (ook reserve toppen niet). 
 • Aas en voer naar vrije keuze, met uitzondering van aardappelen, gekleurd voer / gekleurde maden (rood) en verse de vase.
 • Het vangen van vis voor het startsein van de wedstrijd wordt gezien als een overtreding, gevolgen diskwalificatie
 • Dode vis wordt niet gemeten of gewogen en telt dus niet mee.
 • Aan het begin van iedere wedstijd is zwaar voeren (voerbollen) toegestaan, daarna is enkel het cuppen of droppen nog maar toegestaan (dus tijdens de wedstrijd geen grote voerbollen meer te water).
 • Leefnet dient goed geschikt te zijn voor het bewaren en aanbieden van vis. Ander wijze van aanbiedingen worden niet geaccepteerd.
 • Zaken waarin dit regelement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
 • U vist op de aangewezen plaats en nergens anders

E.M.V. de Brasem erkent geen enkele aansprakelijkheid voor zaken waaraan een visser zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan de waterkant